AZS UKW

Akademickie Mistrzostwa Polski

Już od początku istnienia (1961 rok) pod nazwą Mistrzostwa Polski Szkół Wyższych, a od 2008 roku jako Akademickie Mistrzostwa Polski, są najważniejszą imprezą sportową dla sekcji uczelnianych AZS, stanowią także zwieńczenie całego systemu imprez sportowych w środowisku akademickim – od imprez uczelnianych, poprzez ligi międzyuczelniane, aż po inne imprezy centralne.

Ostatnie lata, to okres intensywnego rozwoju organizacyjnego tych rozgrywek. Wzrasta liczba dyscyplin, w których rywalizują uczelnie, a także wzrasta liczba startujących zespołów. Swój udział w systemie AMP zaznacza ponad 200 szkół wyższych. Każda z nich jest klasyfikowana na koniec każdej edycji. Daje to możliwość oceny nakładów organizacyjnych, szkoleniowych i finansowych skierowanych na rozwój sportu powszechnego w uczelniach z całej Polski.

Akademickie Mistrzostwa Polski mają formułę jednoroczną i obejmują 41 dyscyplin, w których jest prowadzona klasyfikacja drużynowa. Ponad połowa z nich (przede wszystkim w sportach zespołowych) rozgrywana jest w systemie eliminacyjnym. Oznacza to, że do występu w finale potrzebne jest przejście jednego - strefa lub dwóch - środowisko i strefa etapów eliminacji. Pozostałe dyscypliny, głównie w sportach indywidualnych rozgrywane są w formule jednych zawodów skupiających wszystkie zainteresowane uczelnie z całej Polski.

Zdobycie największej liczby punktów w 30. najlepszych startach daje uczelni tytuł Akademickiego Mistrza Polski. Zwycięstwo w jednej z dyscyplin upoważnia zaś uczelnię do udziału w Akademickich Mistrzostwach Europy, jeżeli EUSA – Europejska Federacja Sportu Akademickiego – organizuje zawody w tej dyscyplinie.

W ramach Akademickich Mistrzostw Polski prowadzone są także klasyfikacje Mistrzostw Polski Typów Uczelni. Funkcjonuje siedem typów: Uczelnie Społeczno-Przyrodnicze, Uczelnie Medyczne, Uniwersytety, Uczelnie Techniczne, Wyższe Szkoły Zawodowe, Wyższe Szkoły Niepubliczne oraz Uczelnie Wychowania Fizycznego. Jeżeli w AMP danej dyscypliny wystartuje przynajmniej sześć uczelni z jednego typu, najlepsze z nich otrzymują medale MPTU.

Cele Akademickich Mistrzostw Polski:

  • Przegląd pracy sportowo-wychowawczej i organizacyjnej Klubów Uczelnianych AZS i Studiów Wychowania Fizycznego i Sportu.
  • Sprawdzian poziomu sportowego, wyłonienie Akademickiego Mistrza Polski w poszczególnych dyscyplinach sportowych w klasyfikacji generalnej oraz w poszczególnych typach uczelni.
  • Wyłonienie najlepszych uczelni jako reprezentantów Polski na Akademickie Mistrzostwa Europy w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
  • Popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku akademickim.
  • Promowanie logo, nazwy i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego.
  • Integracja młodzieży akademickiej poprzez sport.
  • Przeciwdziałanie patologiom społecznym, w szczególności narkomanii, alkoholizmowi i nikotynizmowi, zagrażającym środowisku młodzieży uczącej się.
  • Działanie na rzecz organizacji wolontariatu.

Klasyfikacja w roku akademickim 2018/2019

Klasyfikacja medalowa

UKW Bydgoszcz – 11. miejsce na 96 uczelni:  7 medali złotych, 1 medal srebrny, 6 medal brązowy; zobacz wyniki.

Klasyfikacja generalna

UKW Bydgoszcz - 37. miejsce na 146 uczelni (860,5 punktów); zobacz wyniki.

Klasyfikacja końcowa w typie uniwersytetów

UKW Bydgoszcz - 13. miejsce na 20 uniwersytetów, zobacz wyniki.