KU AZS UKW

Skład Zarządu KU AZS-u UKW

Katarzyna Domańska - Prezes KU AZS UKW
Krzysztof Kościański - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bernard Mendlik - Wiceprezes ds. sportu
Jarosław Surwiło-Bohdanowicz - Skarbnik
Magdalena Lewandowska - Sekretarz

Członkowie:
Rafał Świstun
Krzysztof Zurawski - Pełnomocnik ds. sekcji młodzieżowych
Mirosława Cieślicka - Pełnomocnik ds. sekcji studenckich
Maja Pokorniecka
Lech Olszewski
Aleksandra Chmielewska
Agata Cieśluk

KU AZS UKW
ul. Chodkiewicza 30 85-064 Bydgoszcz