AZS UKW

KU AZS UKW

Skład Zarządu KU AZS-u UKW

Katarzyna Domańska - Prezes KU AZS UKW
Krzysztof Kościański - Wiceprezes ds. organizacyjnych
Bernard Mendlik - Wiceprezes ds. sportu
Jarosław Surwiło-Bohdanowicz - Skarbnik
Magdalena Lewandowska - Sekretarz

Członkowie:

Rafał Świstun
Mariusz Zasada
Krzysztof Żurawski 
Mirosława Cieślicka 
Maja Pokorniecka
Lech Olszewski
Aleksandra Chmielewska
Agata Cieśluk